Edit Content

Пратите нас:

Визија и мисија

Визија: Библиотека шабачка је на путу визије једне модерне Библиотеке која чува богатство и вредности прошлих времена и визије читаоца који има формиран читалачки укус, свестраност и ширину. Захваљујући својим активностима и постигнутим резултатима, Библиотека шабачка је постала културно-информативни центар који је креатор културног амбијента града и још активнији учесник у културној комуникацији.
Мисија: Мисија Библиотеке шабачке је грађење и чување идентитета и традиције, али кроз усвајање новина и предности савремених информационих центара. На тај начин Библиотека (п)остаје ризница културног блага, медијатор културних потреба грађана, а књиге, информације и документација у функцији културног живота заједнице, личног, социјалног и професионалног развоја грађана.