Edit Content

Пратите нас:

Књиговезница

Део Библиотеке за који наши корисници углавном не знају, а без ког ми не можемо ваљано обављати послове је књиговезница. Оштећене књиге и периодика могу се довести у боље стање управо у књиговезници. Наравно, није реч само о састављању поцепаног, лепљењу и ојачавању повеза књиге – сва наша периодика се тамо коричи у континуитету. У књиговезници ради један радник, а опремљена је великом машином за сечење папира, као и осталим алатима неопходним за квалитетан рад.