Edit Content

Пратите нас:

Одељење за каталогизацију

Иза рада Одељења каталогизације стоји 18 година аутоматизоване библиографске обраде и стручне класификације. Као резултат тог рада настала је база података формирана у програму БИСИС, који је у употреби од 2006. године. Ширење делокруга рада Одељења каталогизације пратило је и стално усавршавање програма и његово прилагођавање нашим потребама. Поменуту базу у 2016. години је чинило око 95 000 записа, односно 145 000 монографских публикација, 167 000 примерака серијских публикација и око 5 000 јединица некњижне грађе, што значи да су комплетни подаци о фонду Библиотеке унети у електронску базу податакa. Током рада на обради серијских публикација, запажена је потреба за њиховом аналитичком обрадом. Одељење каталогизације започело је крајем јуна 2016. године ову врсту обраде одабраних часописа из Завичајног одељења. Тако је наша база постала информативнија, а подаци о граду и крају потпунији и доступнији корисницима. У плану рада Одељења каталогизације је и аналитичка обрада појединих серијских публикација из Општег фонда периодике.