Edit Content

Пратите нас:

Одељење за одрасле

Читалачка публика Библиотеке шабачке своју потребу за књигом и читањем остварује најпре и највише у Одељењу за одрасле. Овде се, као и у Одељењу за децу, стичу први утисци о Библиотеци. Зато на политику набавке књига утичу потребе читалачке публике која је различите образовне, социјалне и старосне структуре, али је од посебног утицаја и мисија коју Библиотека има као установа културе. Књижни фонд садржи: белетристику – хит-издања и дела проверене вредности, лектиру за средњошколце, приручнике за природне и друштвене науке, као и општу и приручну литературу. Књиге су смештене по систему УДК, а фонд савремене белетристике је у слободном приступу. Потребне информације могу се добити претраживањем електронског каталога или од књижничара и библиотекара-информатора, посебно за тематско претраживање локалне базе или других база доступних на интернету.