Edit Content

Пратите нас:

Служба за популаризацију књиге

У Служби за популаризацију књиге планирају се и организују програми културе, раде научна и стручна истраживања културне делатноси библиотеке, али и потреба и навика корисника услуга; успоставља се сарадња са установама које имају интерес на пословима културе, раде пројекти. Програмске активности Библиотеке шабачке се непрестано мењају и модернизују у складу са културним потребама савременог човека. Посебно се води рачуна о визуелном идентитету Библиотеке и непрестано се организују акције које популаришу књиге и читање. Обележавање годишњица из књижевног и културног живота, вођење пропаганде и информисања путем медија о свим програмима и активностима које се одржавају у Библиотеци само су део активности ове службе.