Ебарт

Ебарт доступан у Библиотеци шабачкој

/ / Вести / 10. марта 2021.

Настављамо да нашим читаоцима дајемо што квалитетнији приступ иформацијама, дигиталној грађи и чланцима. Из тих разлога је Библиотека шабачка обновила сарадњу са Ебарт – Медијским архивом. Омогућили смо свим нашим посетиоцима сајта да у наредних годину дана имају приступ овом архиву.

Овај Медијски архив од 2000. године чува податке из штампаних медија у електронској форми. Новинска архива постоји од 2003. године и до данас је у њој ускладиштено више од 2.000.000 текстова из штампаних медија који имају националну покривеност, као и одабраних локалних медија. Новински (актуелни) архив Медијског архива Ебарт представља највећи корпус модерног српског језика у дигиталном облику. Kорисници имају неограничен приступ читавом садржају архива. Од 2005. године Ебарт је проширио делатност и на Видео-архив који садржи око 250.000 прилога.

Библиотека шабачка, дајући приступ на Ебарт, охрабрује истраживачки рад јер овај Медијски архив активно ради на документовању, индексирању и класификацији свих информација које се на дневном нивоу објављују у медијима и на тај начин се формира значајан културни ресурс који ће бити доступан свим нашим корисницима.