Библиотека шабачка је и ове године била успешна на конкурсу Министарства културе и информисања – капитални пројекат “БИСИС” ће четврту годину за редом донети значајна средства за развој и унапређење библиотечко-информационе делатности.

Систем БИСИС је препознат од стручне и најшире јавности као врхунски библиотечки систем. Креиран је у Србији, и библиотекама обезбеђује једноставно и квалитетно пословање. Док корисницима пружа поуздане информације на лак и брз начин.

Вишегодишњи рад библиотека у систему БИСИС 4 био је успешан, али је систем, чији развој је започет 2007, било неопходно ускладити са савременим стандардима, напретком технологије и информатичком праксом. Поред тога, значајан број библиотека које користе БИСИС 4 је захтевао и значајан труд на одржавању система. Како би се ови недостаци превазишли, током 2017. године започет је развој пете верзије система. Развој је започет у чврстој сарадњи Градске библиотеке у Новом Саду, Библиотеке града Београда и Библиотеке шабачке. Финансијску подршку развоју новог система дало је Министарство  културe и информисањa Републике Србије током периода 2017-2019. године. Развијен је систем који је увео савремене технолошке стандарде у библиотекарство у Србији и створени су технички предуслови за његову масовнију примену у домаћим библиотекама, уз једноставније одржавање система.

Пројектом Развој софтвера за ревизију библиотечког фонда, праћење референсне делатности и унапређену аутоматизацију уписа корисника у систему БИСИС 5 заједнички је конкурисало пет библиотека – Библиотека града Београда, Градска библиотека Нови Сад, Библиотека шабачка, Библиотека Милутин Бојић (Палилула), Библиотека Влада Аксентијевић (Обреновац) и Библиотека Димитрије Туцовић (Лазаревац). Пројекат је од изузетног значаја за библиотекарство у Србији јер се њиме наставља развој јединственог библиотечког информационог система који су израдили домаћи стручњаци, што је у складу са препоруком из Нацрта Стратегије развоја културе Републике Србије 2019-2029.

Развојем БИСИС-а који је предвиђен овим пројектом, библиотеке добијају обухватнији, квалитетнији и ефикаснији пословни систем, а корисници квалитетнију услугу.