Попуните формулар

Библиотека шабачка је у систему јавних библиотека и сервисом Међубиблиотечке позајмице својим корисницима можемо из Народне библиотеке Србије и других јавних библиотека позајмити књигу које нема у нашем фонду, а у другим библиотекама је у слободном статусу. Прихватљив рок за приспеће књиге је десет дана, уз могућност за индивидуални договор са корисником у складу са његовом потребом. Књиге се враћају и шаљу брзом поштом, а корисник плаћа трошкове транспорта. Корисник се истог дана телефоном или електронском поштом обавештава о приспећу тражене публикације. Корисник може добити највише две књиге, које користи искључиво у Читаоници Библиотеке шабачке. Књига из Међубиблиотечке позајмице може се користити 15 дана уз могућност једног продужетка.