ПРАВИЛНИК О РАДУ СА ЧИТАОЦИМА

1. Члан Библиотеке може бити сваки грађанин који се са дужном пажњом понаша према књизи и Библиотеци. Библиотека ће настојати да сваком читаоцу, уз високи професионални однос, у складу са могућностима својих фондова или међубиблиотечком позајмицом, обезбеди тражену књигу.

2. Публикације Завичајног одељења и Одељења стручне књиге користе се у Библиотеци, а могу да се фотокопирају уз остављање личног документа. У изузетним, оправданим случајевима, књига из Одељења стручне књиге може се користити и ван Библиотеке.

3. Чланарина може бити: годишња, полугодишња, дневна; појединачна, породична (сваки члан породице има свој број); за ђаке и пензионере.

4. Позајмљују се највише две књиге на једну чланску карту. Студенти могу бити задужени са највише четири стручне књиге.

5. Књиге се могу задржати 15 дана уз могућност једног продужетка.

6. Читалац који је изгубио или оштетио књигу, треба да купи књигу истог наслова или плати њену пуну цену.

7. ЗАКОН О БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНОЈ ДЕЛАТНОСТИ (Сл. гласник РС бр. 52/11) – ПРАВА И ДУЖНОСТИ КОРИСНИКА БИБЛИОТЕКЕ

Управни одбор Библиотеке

ЧЛАНАРИНА

ГОДИШЊА:
ПОРОДИЧНА – 1.200,00 дин.
Одрасли – 700,00 дин.
Повлашћене категорије * -650,00 дин.
ПОЛУГОДИШЊА:
Одрасли – 550,00 дин.
Повлашћене категорије* – 500,00 дин.
* Повлашћене категорије:
– ученици, студенти, пензионери
Сви корисници морају враћати књиге на време. Сваки дан кашњења се наплаћује 10 динара по књизи.

ТЕКУЋИ РАЧУН : 840-123668-52