Одељење стручне књиге је посебна брига Библиотеке шабачке, како због будућих генерација истраживача, научника и посленика писане речи, тако због садашњих припадника академске заједнице. Збирку књига овог одељења чине приручници из свих области науке, као и књиге трајне културне вредности. Референсна збирка део је Одељења стручне књиге, а издваја се најзначајнијим насловима енциклопедија, лексикона, приручника, речника, библиографија…

Читаоница овог Одељења располаже са 40 места опремљених за употребу рачунара и друге електронске опреме. Академска мрежа, чији је део и наша Библиотека, образовним, научно-истраживачким организацијама обезбеђује коришћење интернета, информатичких сервиса и база. Посебно истичемо важност приступа КоБСОН-у, бази научних часописа и чланака, посредством Академске мреже.