Писање научних и стручних радова

Писање научних и стручних радова

/ / Семинар / 13. јуна 2019.

Редакција Читалишта, научног часописа за теорију и праксу библиотекарства, била је 12. јуна гост Библиотеке шабачке. Стручном акредитованом семинару под називом Писање научних и стручних радова присуствовале су колеге библиотекари са подручја Мачванског округа.

Проф. др Гордана Стокић Симончић, главни уредник, проф. Горан Траиловић, одговорни уредник, др Драгана Сабовљев и др Бранка Драгосавац, чланови редакције,  говорили су о начину, припреми и процесу стварања стручних и научних радова.

Динамично, практично и информативно предавање даје методологију и смернице, те мотивационо  делује на све  који се баве и који ће се бавити истраживањем и публиковањем резултата свог рада.