Скенирање грађе

 • Формат до А4 – jpg, tiff, png, pdf – до 300 dpi
 • Формат до А3 – jpg, tiff, png, pdf – до 1200 dpi

Фотокопирање и коричење библиотечког материјала

 • Jеднострано копирање формата А4
 • Двострано копирање формата А4
 • Једнострано копирање формата А3
 • Двострано копирање формата А3

Штампање

 • По страници
 • Штампање црно-белих слика (до 50% странице)
 • Штампање црно-белих слика (преко 50% странице)

Спирално коричење формата А4

Историја читања

Нарезивање на медиј

 • CD
 • DVD
 • Копирање већ дигитализоване грађе из Дигиталне БШ на УСБ

Књиговезачке услуге

 • Коричење деловодних протокола
 • Коричење службених листова
 • Израда корица – малих
 • Израда корица – средњих
 • Израда корица – већих
 • Коричење часописа
 • Повезивање скрипти (мањих, средњих, већих)

ИЗРАДА БИБЛИОГРАФИЈА

Израда општих и специјалних библиографија, Библиографија књига и периодике (од 1868. до 1944. године)

Упућивање на изворе грађе
Методологија израде библиографије у зависности од врсте, обима и намене

Библиографија књига

Израда библиографских јединица (de visu) / по јединици
Израда библиографских јединица (преузимањем из секундарних извора: штампаних и електронских) / по јединици
Редакција библиографских јединица
Провера публикације кроз рукописну и штампану грађу

Библиографија периодике

Израда библиографских јединица (de visu) / по јединици

Библиографија прилога у периодици (de visu) / по јединици

Исцрпна библиографија
Селективна библиографија

Библиографија књига и периодике (до 1868. године)

Упућивање на изворе
Провера кроз рукописну и штампану грађу

Израда регистара

Израда именског регистра
Израда предметног регистра

Издавање оверене библиографије (потврда за остваривање ауторских права на основу објављених библиографских јединица)

ИЗДАВАЊЕ САЛА

 • Дворана Винавер (90 места)
 • Свечана сала (до 50 места)