„Рукопис, време, траг“

Изложба “Рукопис, време, траг”

/ / Изложбе / 13. октобра 2020.

Унапред задати елементи на овом малом изложбеном опусу, пружају могућност да многе личности културе, науке и политике, које су укрстиле путеве са нашим градом и Библиотеком шабачком, буду представљене рукописима књижевних дела, преписком, беседама, порукама, посветама.

Попут архивара у времену у Завичајном одељењу чувамо трагове прошлости и садашњости, увид у речи и слике о личностима и догађајима, дарујући заборављено и запамћено, онолико колико нам припада – што је више књига, рукописа и фотографија сакупљено, то се више увећао значај Библиотеке, али и самог града.

После свега, људи и збивања су оно што памтимо. Наизглед неповезани парчићи и крхотине заједно сачињавају мозаик од сећања, тамо где се потиру границе стварног и жељеног. Остаје траг тог минулог времена укрштен са садашњим – на месту у којем се сусрећу нова имена писаца, културних посленика и дародаваца са бившим, и нови догађаји са прошлим.

Рукописи су трагови који нас воде промишљању и сагледавању, доживљај одгонетања и разумевања, посебно кад провеју личне исповести, прозраци појединачних памћења који унесу дах живота; Свију се успомене и сећања око неке куће, школе или улице – лични утисци за сва времена Станислава Винавера, Оскара Давича, проте Глише Бабовића, Душана Ковачевића…

Темат о рукописној грађи није само сагледавање већ и учешће у заједничком смислу и разумевању. Са рукописима прошлог и садашњег времена разумемо боље себе и своје окружење, до свега што можемо звати мапом времена, трајања и смисла. Сви смо ту чудно повезани…

Укрштају на тој заједничкој мапи времена и простора рукописи књижевних дела Јанка Веселиновића, Станислава Винавера и Оскара Давича; писма Ксеније Атанасијевић, Јеле Спиридоновић Савић, Павла Поповића, Станислава Винавера… професору Жики Поповићу и др Михаилу Дуњићу у славним данима Шабачке народне књижице и читаонице, беседе Радована Белог Марковића, Љубомира Симовића, Давида Албахарија на отварању свечаности Дани књиге у шабачкој Библиотеци, беседа Сретена Угричића на прослави 160 година Библиотеке шабачке, беседа Душана Ковачевића поводом стогодишњице Битке на Церу, писма великана књижевности Оскару Давичу; рукопис приче-параболе Горана Петровића Књиге грађевине књига инспирисане градњом Анекса Библиотеке шабачке; утисви и поруке славних гостију о ванвременском простору и квалитету Библиотеке двехиљадитих записаних у Златној књизи 2.

Рукописи пред нама врста су завештања. Утисци о њима нису запечаћени у времену и простору – они или прображавају прошлост дајући јој значење према садашњим знањима и ставовима или задржавају почетни утисак дивљења и нашег поштовања. Али увек теметизују онај јединствени доживљај који произилази из осећаја трајне везе и нераскидивости у све три познате временске димензије: прошлости, садашњости и будућности. Реч је о сабирању и повезивању…

                                                                                             Мр Соња Бокун Ђинић

https://www.youtube.com/watch?v=rsXKiEHZW7Q