Стручни семинар

Стручни семинар на тему Закон о заштити података о личности

/ / Вести, Семинар / 20. новембра 2019.

Библиотека шабачка, у оквиру сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности, организује и семинаре/обуке/предавања, која излазе из домена струке. Водећи рачуна о ширим потребама културних посленика, настоји да пласира важне информације свима онима који осећају потребу за том и таквом врстом информисања и обуке.

У циљу што подробнијег информисања на тему Закон о заштити података о личности, гост Библиотеке био је Златко Петровић, правник из Канцеларије Повереника за информације од јавног значаја. Присутне библиотекаре, правнике и раднике у установама културе града Шапца, упознао је са одредбама Закона уз њихово стручно тумачење.

Закон о заштити података о личности почео је да се примењује 21. августа 2019. године. Овај пропис доноси низ обавеза, и то нарочито за правна лица која послују са великим бројем корисника (попут библиотека). Законом се уводе нова прâва физичких лица, али се и прописују оштре казне за непоштовање датих одредби. Из наведених разлога, нужно је у кратком року ускладити пословање својих организација са одредбама овог Закона.

Стручни семинар одржан 19. новембра 2019. године, четврти је овогодишњи стручни састанак библиотекара Мачванског округа. Попут претходних, и ово окупљање представљало је драгоцени извор сазнања и нових информација за све присутне.